อรุณรุ่งแห่งหัวใจ (ซีรี่ส์ลูกผู้ชาย, # 2) ชล พรรษกร

ISBN:

Published: 2014

Paperback

446 pages


Description

อรุณรุ่งแห่งหัวใจ (ซีรี่ส์ลูกผู้ชาย, # 2)  by  ชล พรรษกร

อรุณรุ่งแห่งหัวใจ (ซีรี่ส์ลูกผู้ชาย, # 2) by ชล พรรษกร
2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 446 pages | ISBN: | 9.78 Mb

ภวัต เติบโตมาในครอบครัวทีไมสมบูรณนัก อีกทังยังถูกผูคนใสรายกลันแกลง ทวาเพราะความเปนลูกผูชายทีมีหัวใจทระนงและกลาแกรง ไมวามีอุปสรรคใดๆ มาแผวพาน เขากสามารถผานพนมันไปไดในทีสุด‘ลูกไอชางขีเมา’ คือคำเรียกติดปากของผูคนในชุมชนแออัดในละแวกนัน ภวัต เขาออกอูMoreภวัต เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก อีกทั้งยังถูกผู้คนใส่ร้ายกลั่นแกล้ง ทว่าเพราะความเป็นลูกผู้ชายที่มีหัวใจทระนงและกล้าแกร่ง ไม่ว่ามีอุปสรรคใดๆ มาแผ้วพาน เขาก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุด‘ลูกไอ้ช่างขี้เมา’ คือคำเรียกติดปากของผู้คนในชุมชนแออัดในละแวกนั้น ภวัต เข้าออกอู่รถเพื่อช่วยพ่อที่เป็นคนขี้เมาและพิการทำงานตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม อีกทั้งยังทำงานอีกหลายอย่างเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวที่ยากจน โดยไม่คณนาต่อความเหนื่อยยาก ทว่าวันหนึ่งเขากลับโดนคนกลั่นแกล้งให้ตกงาน อีกทั้งคำใส่ร้ายยังแพร่ไปเร็วราวไฟลามทุ่ง ทำให้ไม่มีที่ใดกล้าจ้างเขาทำงานด้วยจิตใจที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ภวัตมองหาลู่ทางในการทำมาหากินใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เขาเคยได้ช่วยเหลือไว้ และ สิรรินทร์ นักร้องกลางคืนที่เขาเคยมองในแง่ลบหัวใจทระนงอันกล้าแกร่งจะนำพาเขาจะไปได้ไกลเพียงไร อุปสรรคต่างๆ ที่ดาหน้าเข้ามาคือเครื่องพิสูจน์Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อรุณรุ่งแห่งหัวใจ (ซีรี่ส์ลูกผู้ชาย, # 2)":


thesmartestcontract.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us